Markiser, persienner, screens eller zip screens – de aller fleste av oss har naturlig nok begrenset kunnskap om de forskjellige solskjermingsproduktene som finnes, og kanskje enda mindre kunnskap om hva som skiller disse, og hva som er riktig valg i hvert enkelt tilfelle. Håkon Renskoug, eier og daglig leder i Solskjerming AS, vil her forsøke

TOP