Sikker montering av Terrassemarkiser og ZIP Screens

Terrassemarkiser og ZIP Screens monteres gjerne helt til slutt i forbindelse med oppføring av en bolig. Ferdig montert kan det tilsynelatende virke som om produktene bare er skrudd mot panelbordene eller listverket. Men – merk at det er konstruksjonen bak panelbordene og listverket som gjør innfestingen til produktene sikker. Spørsmålet blir hvordan å finne riktig del av konstruksjonen etter at veggene er lukket. Her er noen tips til deg som ønsker å montere solskjerming selv.

Solskjerming, befaring og montering

Avgjørende faktorer for sikker innfesting

Sikker innfesting av produktene er viktig både for funksjon og sikkerhet. Jo tyngre og høyere opp noe skal monteres, desto enda mer viktig blir innfestingen. Her er noen avgjørende faktorer for sikker innfesting:

  • Motholdet til skruer/bolter, skinner og braketter må være egnet (overdimensjonert) til å ta opp kreftene som produktet vil påføre konstruksjonen.
  • Festemateriellet må være av riktig type, dimensjon, lengde og kvalitet.
  • Alle braketter med tilhørende bolt/skruehull som leveres med produktene må brukes til formålet – med mindre noe annet er avtalt.
  • Braketter/festemateriell plasseres så nært som mulig der kreftene fra produktet virker inn.
  • Festemateriellet skrues til med riktig tiltrekningsmoment.

Terrassemarkiser og mothold

Vi definerer motholdet til terrassemarkiser som 1) anleggsflaten til brakettene (typisk panelbord eller drager) og 2) konstruksjonen som festematerialet skrues inn i (stenderverk, dragere eller takstoler).

Bilder fra montering av terrassemarkiser

Mot vegg 1: Har du liggende panel er det som regel (men ikke alltid) lekter, gipsplater og stenderverk bak panelbordene. Der ligger panelbordene på lektene, som igjen ligger mot gips og stenderverk. Dette gir optimalt grunnlag for sikker innfesting. Som følge av den solide støtten bak panelbordene kan du nærmest montere hvor du vil høydemessig. Sideveis derimot må du forholde deg til selve spikerslagene (oftest med avstand 60cm senter-senter). Merk at du kan ha maks 60cm fra hver ende av markisen til den første braketten (krav fra produsent) på hver side. Merk at det er i hver ende av markisen de største kreftene kommer. Vi nevner det allerede nå slik at du under oppmåling tenker på hvor du vil ha de ytterste brakettene.

Mot vegg, 2: Bak stående panel er det ikke stenderverk bak spikerslagene på samme måte som ved liggende panel. For å finne stenderne bak stående panelbord kan det være verdifullt å ta en kikk oppunder takutstikket og lokalisere takstolene. Se evt. etter spikerslagene til bordene som ligger mot takstolene. Disse står ofte, men ikke alltid, i senter av stenderne. Eventuelle utforinger under beslag rundt gesims vil også kunne indikere stendere på baksiden. Du kan også forsøke å se oppunder veggpanelet (fra undersiden) for å lokalisere eventuelle vertikale lekter eller skjøter i gipsplatene. Disse vil sannsynligvis være i senter av stenderverket. Til slutt – hvis mulig; ta av et bord og se bak panelet. Da ser du etter de vertikale lektene hvor stenderverket som regel er på baksiden av. Sideveis gjelder det samme som for liggende panel; brakettene i senter av stenderne (60/60). Men, ved stående panel ligger det også begrensninger i monteringshøyden: her er det viktig å legge nedre del av veggbraketten mot det horisontale spikerslaget til panelet (altså i selve krysset til lektene bak panelet). Gjør du dette har du støtte bak panelet og helt inn til stenderverket. Dels avhengig av styrken til selve panelbordene trengs dette for å ta opp momentet som oppstår når markisen kjøres ut (trykk mot panelet i brakettens nedre del).

Mot drager bak panelbord: Kan gi optimalt grunnlag for sikker innfesting – gitt det er støtte bak panelbordene (helt inn mot drageren).

Mot drager (åpen): Gir optimalt grunnlag for sikker innfesting.

Mot takstoler: Er anleggsflaten horisontal trenger du “kun” takbraketter. Dersom taket følger takvinkelen må du sannsynligvis ha spesialbraketter for å jevne på dette, ellers får terrassemarkisen samme vinkel som taket minus 5 grader.  Dersom det er luftespalter mellom bordene oppunder takutstikket, sjekk at du skrur mot selve takstolen og ikke eventuelle lekter som kun er dimensjonert for å holde på panelbordene. Dersom du ikke har anledning til å se hva som holder panelbordene bør du undersøke dette nærmere før du går videre. Så lenge konstruksjonen du skrur mot er en del av selve takstolen er du på rett vei. Husk å gå klar av forbord/takrenner (når markisen skal kjøres ut). Bolter som skrues vinkelrett mot lengderetningen til treverket sitter best. Aldri skru mot endeveden.

ZIP Screens og mothold

I utgangspunktet enkelt og greit da produktet veier relativt lite, og innfestingen skjer over et stort område (trykket fordeles). Men, merk at både listverk og panelbord oftest kun er festet med spiker. Vi anbefaler derfor å bruke lange nok skruer til at disse går gjennom listverk/panelbord og evt. også fester mot lekter/stenderverk/karm. Merk at noen systemer over 300cm bredde kan kreve innfesting på midten. Utenom dette skjer som regel innfesting kun på sidene.

Festemateriell

Terrassemarkiser: Vi bruker i all hovedsak varmforsinkede franske treskruer Ø10 eller 12mm med lengde 140mm eller 180mm. Ved montering mot dragere/takstoler noe kortere lengde. VIKTIG: enhver bolt må ha minst 5cm gjenget parti (inkludert spiss) i bærende konstruksjon.

ZIP Screens: C4 Zink/Nikkel settherdet skrue i stål med panhode, Ø4,5-5mm lengde 50-60mm. Torx 20 kutt.

Ved innfesting i kystnære strøk samt Møre Royal anbefales A4-festemateriell (syrefast).

Plassering av braketter

Terrassemarkiser: Her begrenses ofte plassering av brakettene til der det finnes sikker innfesting på baksiden av panelet (stenderverket). Forsøk likevel å plassere og fordele brakettene slik at de kommer på hver side av, og så nært som mulig, der hvor markisens firkant-bjelke utsettes for krefter (last og moment). Hovedbelastningen på markisens firkant-bjelke er i hver ende, der både vekt av stoffrull (opplagret i hver ende) og bærearmer sitter. Bærearmene gir i tillegg moment når markisen er i bruk. Merk at bredere markiser kan ha/har flere armer. Da lønner det seg å få satt minst én brakett i nærheten hver bærearm-brakett.

plassering-av-braketter

maks-avstand

ZIP Screens/SolidScreen: sett én skrue i alle forborede hull i sideskinnene. Ingen innfesting av selve kassetten.

Fixscreens: Minimum én skrue pr 75cm ved egen innfesting av kassetten (minimum to skruer på hver side + på midten ved bredde over 300cm).

Tiltrekningsmoment

Terrassemarkiser: Det er viktig å forbore hullene til boltene. Bruk Ø6mm til forboring ved bruk av Ø10mm franske treskruer. Lengde lik boltens fulle lengde. Deretter forborer du med Ø10mm lik stammens lengde (ca. 3-4cm). Det er også å forbore hele boltens lengde – i motsatt fall vil bolten møte økende motstand på vei innover og kan et feilaktig inntrykk av hvor hardt bolten trekker brakett mot anleggsflaten. Stenderverket kan også sprekke. Eksakt antall Nm det skal trekkes til med er vanskelig å si da det kommer an på flere faktorer, men vi bruker muttertrekkere som yter opptil 250Nm. Med litt erfaring kjenner den som står med verktøyet når nok er nok. Men når det er sagt – det kan det være greit å gi seg litt før/idet braketten evt. begynner å dra panelet med seg innover i konstruksjonen/komprimere panelbord og lekter.

ZIP Screens: Her er det ingen grunn til å overdrive. Vi bruker batteridriller med opptil 13Nm moment. Kjenn evt. etter med en god hånd-skrutrekker.