Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å gi deg en bedre brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke nettstedet vårt godtar du de vilkår som er beskrevet i vår personvernpolicy.

Ok!

Salgs- og leveringsbetingelser

1    ANVENDELSE
Disse betingelsene er en integrert del av alle tilbud, salg og leveranser fra Solskjerming AS, heretter kalt Selgeren. Kjøperen/interessenten er heretter kalt Kunden. Betingelsene suppleres av forbrukerkjøpsloven og annen relevant lovgivning.


2    TILBUD og AVTALE
Tilbudet er basert på Selgerens forståelse av beskrivelser og spesifikasjoner i mottatt forespørsel fra Kunden. Selgeren hefter ikke for feil og mangler i så henseende. Alle avtaler mellom partene skal være skriftlig (e-post). Beskjeder/instrukser/avtaler fra Kunden sendt via sms/mms eller lagt igjen på telefonsvarer gjelder ikke, med mindre disse er bekreftet skriftlig av Selgeren. Kunde er selv ansvarlig for å kvalitetssikre alle aspekter av tilbudet. Herunder mål, duktype og farge, farge på konstruksjonen, motortype, motorside etc. Når faktura er innbetalt regnes dette som aksept av tilbud. Alle henvendelser som dreier seg om faktiske kjøp og betingelser vil bli besvart innen 48 timer (Gjelder hverdager. Solskjerming AS holder stengt i helger og på normale fri- og helligdager).


3    LEVERING
Leveringstid angitt i tilbudet er et estimat basert på Selgerens erfaring, men kan variere gjennom sesongen. Ved valg av konstruksjonsfarger utenom produsentenes standardfarger forlenges normalt produksjonstiden. Forsinkelser som skyldes årsaker utenfor selgers kontroll, gir i ikke grunnlag for å heve kjøpet.

Dersom Kunden ønsker bestillingen tilsendt, vil Selgeren formidle og organisere frakt via tredjepart. Tjenesten leveres av DB Schenker. Kunden plikter å undersøke forsendelser for utvendige og innvendige skader ved mottak, og før transportselskapet forlater Kunden. Eventuelle skader må bemerkes på utleveringsseddel som attesteres av DB Schenkers sjåfør. Selgeren anbefaler at Kunden tar bilder av eventuelle skader. Merk at DB Schenker sin sjåfør ikke har anledning til å hjelpe til med bæring annet enn utlasting fra bil. Leveransen er fullført i det varen ligger på kundes eiendom, eller så nært DB Schenker sin bil kommer, i umiddelbar nærhet til DB Schenker sin bil.

Varer bestilt uten montering leveres uten festemateriell. Alle motoriserte produkter leveres med avisolert motorledning, dvs. uten støpsel for stikkontakt.


4    GARANTI OG REKLAMASJON
Garanti og reklamasjonstid på våre produkter er 5 år. Produktene må være montert, brukt og vedlikeholdt iht. informasjon fra Selger for at garanti skal gjelde. Kunden må reklamere innen rimelig tid etter at mangelen er eller burde vært oppdaget, og senest innen to måneder etter dette. Ved feil eller mangler på et produkt løses dette ved at Selger tar produktet i retur og basert på hva som er feil, enten utbedrer eller erstatter varen. Selger bærer kostnad for frakt på sending fra Kunde og også tilbake igjen. Dersom mangelen er av en slik art eller omfang at det er mulig for kunde å rette denne selv etter instruksjoner fra Selger, kan dette være et alternativ gitt at Kunde godtar dette som en løsning. Dersom Kunde selv utbedrer feil eller mangel på produkt etter instruksjon fra og i tråd med Selgers beskrivelse, vil dette ikke påvirke garantien.


5    FORBEHOLD
Feil og mangler som måtte oppstå i forbindelse med Kundens egenmontasje eller manglende/feil opplysninger eller urettmessig reklamasjon fra Kunden er Kundens ansvar og kostnad. Det foreligger ingen mangel dersom en terrassemarkise svikter eller blir ødelagt som følge av at produktet har stått ute/nede uten tilsyn ved nedbør eller sterk vind. Screensystemer må ikke utsettes for vindstyrker over de respektive makstoleransene. Hindring av at trær/grener slår borti/vokser inn i systemet hører inn under grunnleggende ettersyn og vedlikehold, og er Kundens ansvar. Selger hefter ikke for følgekostnader ved feil eller mangel på et produkt. Følgekostnader kan typisk være f.eks. innleie av håndverker for demontering og montering av produkt. Selger vil i slike saker ha anledning til å heve salget og tilbakebetale kunde samme beløp som denne opprinnelig betalte for varen.

Varer som er solgt av Solskjerming AS er tilegnet bruk i Norge og det er Kundens ansvar å håndtere produkt(er) etter værforholdene.

Tilkobling til fast elektrisk anlegg skal av forskrift utføres av autorisert elektriker. Kunde anbefales å ta vare på sluttkontrollskjema og samsvarserklæringen fra elektriker.


6    BETALING og SIKKERHET
Nettbutikk-bestillinger settes i produksjon idet totalsum er registrert mottatt av Selger. Dersom partene skriftlig avtaler dette, kan 50% betales ved bestilling og siste 50% betales idet varen ligger på Selgerens lager. Selgeren aksepterer innbetalinger med kredittkort mot 4% påslag i pris. Bestilte varer sendes eller stilles til Kjøperens disposisjon idet fullt oppgjør er mottatt av Selgeren. Etter forfall beregnes forsinkelsesrente etter gjeldende satser. Selgeren beholder eiendomsretten til de leverte varer inntil fullt oppgjør er registrert på Selgerens konto. Selgeren forbeholder seg retten til å foreta en kredittvurdering av Kunden og på bakgrunn av denne kansellere bestillingen.


7    ANGRERETT OG AVBESTILLING
Alle Selgerens produkter er fremstilt etter Kundens spesifikasjoner av mål, farger, betjening m.v. Angrerettloven gjelder derfor ikke for Selgerens leveranser, jfr. dens § 22 e). Dersom Kunden likevel avbestiller leveransen etter produksjonsstart, svarer Kunden for alle påløpte kostnader etter avregning fra Selger. Ved Selgers mottak av omforent oppgjør bortfaller alle kontraktfestede krav og forpliktelser for begge parter.


8    MYNDIGHET VED KJØP
Idet Kunde sjekker ut og krysser av for å akseptere gjeldende kjøpsbetingelse (disse betingelser) bekrefter samtidig Kunde at han/hun er myndig og over 18 år. Boksen må krysses av for å utføre ethvert kjøp fra vår nettbutikk.


9    PERSONOPPLYSNINGER
Dersom Kunde ønsker innsyn i hvilken informasjon vi har lagret i våre systemer om Kunde kan Kunde kontakte oss på post@solskjerming-as.no.