Garanti

Alle våre produkter leveres med 5-7 års garanti


Last ned garantidokument her


Garantiperiode

 • ZIP Screens: 7 år

 • Øvrige produkter: 5 år


Hva garantien omfatter:

 • Produktet fungerer iht. funksjonsbeskrivelse.

 • All bærende konstruksjon, overflatebehandling og duk er hel.


 • Gjeldende betingelser:

 • Produktet er montert, brukt og ettersett/vedlikeholdt iht. vår dokumentasjon.

 • Tilkobling til fast elektrisk anlegg er utført av autorisert elektriker.

 • Reklamasjon fremsettes uten unødvendig opphold og senest 2 måneder etter at feil/mangel ble/burde blitt oppdaget.

 • Produkter med transportskader er ikke montert, og monterte produkter hvor feil/mangel oppdages brukes ikke før utbedring har funnet sted (kan fravikes ved skriftlig avtale).

 • Hva dekkes ikke av garantien?

 • Slitasje, deformasjon, brudd, riper/bulker eller svekket funksjon m.m. som følge av mekaniske hindringer, overbelastning, feil montering/programmering eller manglende ettersyn/vedlikehold.

 • Skader påført produktet som følge av unormale miljøpåvirkninger (salt, klor, syre, glo/ild m.m), bruk av høytrykkspyler eller uforsiktig utpakking (kutt i duk/klippede snorer).