Solskjerming AS – Opphavsrett

Definisjoner

Opphavsmann: Eieren av verket (Solskjerming AS, ved Håkon Renskoug)

Verk: www.solskjerming-as.no

Enerett: Handlingene relatert til «verket» er forbeholdt opphavsmannen og det gis vern mot at andre foretar handlinger uten samtykke fra opphavsmannen

Vern: Verket til opphavsmannen er beskyttet etter åvl § 40 (opphavsmannens levetid og 70 år etter hans/hennes død)


Introduksjon

Solskjerming AS verdsetter all konkurranse i Norge og mener det er bra for solskjermingsbransjen i sin helhet, og for alle kunder som handler solskjermingsprodukter i Norge. Videre forutsetter Solskjerming AS at konkurrenter produserer nettsider, foto, grafikk, videoklipp, og tekst på egen hånd, og ikke kopierer andre. Dette er god skikk jamfør «lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven)». Les mer om åndsverklovenloven her.


Vern av verket

Solskjerming AS har enerett på www.solskjerming-as.no, som innebærer følgende elementer:

  • Logo (Solskjerming AS logoen)
  • Design
  • Tekst
  • Bilder
  • Videoklipp

Om et individ eller en bedrift ønsker å kopiere ett eller flere elementer fra www.solskjerming-as.no, så må samtykke søkes og godkjennes av opphavsmannen. Dette gjøres skriftlig ved å kontakte opphavsmannen her: post@solskjerming-as.no. Dersom opphavsmannen finner kopier av «verket» eller elementer som produsert av opphavsmannen, pliktes opphavsmannen til å gå rettens vei dersom samtykke ikke har blitt gitt.


Alle elementer på www.solskjerming-as.no nyter selvstendig opphavsrett. De kan derfor ikke kopieres uten samtykke. Det er ikke nødvendig å presisere dette «på» hvert enkelt element da opphavsretten tilkommer opphavsmannen uavhengig av registrering eller stempel. Dette følger som en automatisk konsekvens av at www.solskjerming-as.no har produsert og valgt det som er skapt på nettsiden selv i en viss form. Derfor har ikke www.solskjerming-as.no noen notis om dette på nettstedet. Isteden, har vi denne siden som fungerer som en påminnelse om at reglene i åndsverkloven gjelder for Solskjerming AS og alle konkurrerende bedrifter. Og at det forventes at «besøkende på dette nettstedet» respekterer dette.


Bruk av pekere – referere fra og til

Dersom konkurrenter, nyhetsredaksjoner eller profesjonelle aktører ønsker å bruke elementer fra www.solskjerming-as.no, så skal samtykke søkes og godkjennes. En referanse link til www.solskjerming-as.no er ikke tilstrekkelig.


Rettslig oppfølging

Dersom opphavsmannen oppdager at konkurrenter, nyhetsredaksjoner eller profesjonelle aktører kopierer hans verk, så vil opphavsmannen gå rettens vei om nødvendig. I første omgang, vil opphavsmannen prøve å kontakte bedriften som har brutt loven og be de fjerne kopi(er) umiddelbart. Om kopi(er) ikke blir fjernet innen rimelig tid (definert som 24 timer: åvl § 40), vil den ansvarlige bli anmeldt jamfør åndsverkloven.