Slik håndterer vi reklamasjoner

Ved mangelfull leveranse ettersender vi det som mangelen innebærer til kunde kostnadsfritt. Har vi dette på lager går forsendelsen i løpet av neste arbeidsdag. Må noe bestilles fra produsent vil dette påvirke tiden det tar før leveransen kan kompletteres.

Ved skade, feil eller mangler på produkt(er) vil omfang og dialog med kunde avgjøre om:

  • Kunde kan utbedre med ny(e) komponent(er) tilsendt
  • Produkt(er) må tilbake til Solskjerming AS eller produsent for utbedring
  • Nytt/nye produkt(er) må bestilles fra produsent

Dersom kunde selv utbedrer vil dette ikke påvirke videre produktgaranti gitt arbeidet skjer i tråd med beskrivelse fra Solskjerming AS.

Solskjerming AS følger forbrukerklageutvalgets avgjørelser ved en eventuell tvist.

Ved reklamasjon, fyll ut skjema her: Reklamasjon