Vedlikehold av Markiser

Markiser består av 2 hovedkomponenter: duk  og konstruksjon. Duken består av 100 % akryl og er teflonbehandelt. Konstruksjonen består av aluminium og er pulverlakkert.

Vedlikehold av duk

For markiser uten kassett er det spesielt viktig å børste de ytterste 30cm fri for støv og pollen. Vi anbefaler å bruke en klesbørste.

Ved tilgrising fra fugler m.m. lønner det seg å spyle duken raskest mulig med vann. Jo mer desto bedre. Deretter bruker du en myk børste og svakt såpevann og ‘skrubber’ duken forsiktig.

Såpe: Vi anbefaler Zalo. Det er viktig at såpen er uten ammoniakk. Ikke bruk salmiakk eller syrer, og heller ikke skrubbemidler (som f.eks. Jif).

Merk at markisen må ha minst 15 graders fall ifm. vask/spyling, ellers er det fare for at vannet samler seg i duken. Det er viktig at dette ikke skjer da innfestingen kan gi etter ved. Få evt. hjelp under arbeidet slik at vann som samler seg blir løftet manuelt vekk. Bruk gjerne vannslange (evt. med teleskopisk stang og børste), men ikke spyl direkte på duken med høytrykksspyler.

Kort oppsummert:

  • Børst vekk pollen og støv ca. 30cm inn på duken.
  • Spyl med vann. Sørg for avrenning.
  • Såpevann + børste på (teleskopisk)stang.
  • Spyle med vann.
  • La duk lufttørke.

Det er viktig at duken blir helt tørr før den rulles inn. Hvis man av grunner ikke får til dette, så kan fuktig duk rulles inn, men kun for en begrenset periode – og maksimalt to dager. Dukens egenskaper (og utseende) forringes raskt om den er innrullet våt. Dette kjennetegnes ved lokalt “slapp duk” (ser ut som om duken er strukket) og bølgete.

Ved jordslag, kan jordslagmiddel benyttes.

Vedlikehold av markiser: Vår og høst bør duken børstes og vaskes. Men sørg for avrenning og husk å la den tørke før du ruller den inn igjen.

Vedlikehold av konstruksjon

Konstruksjonen bør vaskes samtidig med markiseduken. Dersom det ikke er lenge siden sist, eller behovet er begrenset; tørk over med en fuktig klut (med eller uten svak zaloblanding). Dersom konstruksjonen er svært støvete eller full av pollen, spyl all konstruksjon med vann. Bruk hageslangen, ikke høytrykksspyler. Unngå å spyle på/rundt motoren, og ikke spyl inn i kassetten. Det aller meste av de siste 6 måneders forurensning kommer enkelt av med en fuktig klut. Ved bruk av såpe anbefaler vi Zalo. Husk å spyle/tørke over et rent håndkle etterpå.

Kjedet og synlig festmateriell kan med fordel gies en lett dusk med syrefri olje som CRC 5-56 eller Wd 40 etter at vask og tørk er gjennomført for økt levetid. Dette gjelder spesielt i kystnære strøk. Men – merk at duken ikke har godt av oljen. Vær derfor nøye med å holde ei fille bak det aktuelle området og spray/dusj lett på nært hold.