Informasjon om Somfy motorer

ZIP Screen 95

Somfy LS: For Smarthus

Dersom du tenker å styre ZIP Screen 95 med kablet mekanisk veggbryter, og/eller koble en tredjeparts styringsenhet (ifm. eget smarthussystem) må du ha Somfy LS motoren. Denne har en nøytral leder samt leder for opp og ned. Da den dobbeltisolert har den ikke jord. Øvre og nedre stoppgrenser stilles direkte på motor. Dette er et viktig punkt - for det vil si at du må åpne kassetten for å komme til justeringsskruene (som sitter på motoren) for å evt. justere på grensene i ettertid. Dersom du må ha stillas for å montere systemene må du trolig opp igjen med stillaset for å justere på grensene. Dersom du kan sette grenser via smarhusstyringssystemet kan du bruke øvre stoppgrense som referanse for å evt. endre på nedre stoppgrense - men om du da ønsker å stille på øvre stoppgrense må du altså fysisk tilbake til systemet. Dette er en vesentlig forskjell sammenlignet med om du velger RTS eller IO motor - hvor du  med fjernkontrollen i hånda enkelt justerer grensene på 30 sekunder. Det er ikke mulig å styre disse motorene med fjernkontroll (da må eventuell radiomottaker kobles på motorledning). Vi anbefaler deg å ta stilling til styring av systemene tidlig i planleggningen.
 
Datablad:
Somfy LS 40 PDF

Somfy RTS: Enkel fjernkontroll-betjening

Dersom du ønsker å styre ZIP Screen 95 med fjernkontroll eller trådløs veggbryter velger du Somfy RTS. RTS står for Radio Technology Somfy og vil si at motor har innebygd radiomottaler. Rekkevidde er 20m gjennom 2x armerte betongvegger. Motoren har ikke innebygd sender, som vil si at du ikke mottar informasjon fra systemet om posisjon, vindsensor, strømbrudd etc. dersom du på et senere tidspunkt anskaffer deg en Tahoma styringsboks (for å styre systemet via Tahoma app for mobil).
 
Datablad:
Somfy Altus 40 RTS PDF
 
Etikett på Altus 40 RTS:

Somfy Altus 40 RTS 9/16

 

Somfy IO: Fjernstyring med toveis kommunikasjon

Dersom du ønsker å styre ZIP Screen 95 med fjernkontroll/trådløs veggbryter og/eller via app/web velger du Somfy IO (interoperable). Motorene har da innebygd både radiomottaker og -sender. Rekkevidde som RTS. Fordelen med IO er nettopp at motor rapporterer tilbake når ønsket operasjon er utført. Dersom du bruker vindsensor vil du også få beskjed om systemet ikke kan kjøres ned (ved vindstyrke over maksgrense på sensor). Du kan på et hvilket som helst tidspunkt gå inn på app eller web og se i hvilken posisjon systemene står. Ved strømbrudd får du tilbakemelding om at systemet er utilgjengelig.

Installasjonsmanual/teknisk info:

ZIP Screen 126

Somfy LT: For Smarthus

Dersom du tenker å styre ZIP Screen 126 med kablet mekanisk veggbryter, og/eller koble en tredjeparts styringsenhet (ifm. eget smarthussystem) må du ha Somfy LT motoren. Motorledningen består av leder for jord og nøytral samt opp og ned, altså 4 ledere. Øvre og nedre stoppgrenser stilles direkte på motor. Dette er et viktig punkt - for det vil si at du må åpne kassetten for å komme til justeringsskruene (som sitter på motoren) for å evt. justere på grensene i ettertid. Dersom du må ha stillas for å montere systemene må du trolig opp igjen med stillaset for å justere på grensene. Dersom du kan sette grenser via smarhusstyringssystemet kan du bruke øvre stoppgrense som referanse for å evt. endre på nedre stoppgrense - men om du da ønsker å stille på øvre stoppgrense må du altså fysisk tilbake til systemet. Dette er en vesentlig forskjell sammenlignet med om du velger RTS eller IO motor - hvor du med fjernkontrollen i hånda enkelt justerer grensene på 30 sekunder. Det er ikke mulig å styre disse motorene med fjernkontroll (da må eventuell radiomottaker kobles på motorledning). Vi anbefaler deg å ta stilling til styring av systemene tidlig i planleggningen.

Datablad:

Somfy LT 50 PDF

 

Somfy RTS: Enkel fjernkontroll-betjening

Dersom du ønsker å styre ZIP Screen 126 med fjernkontroll/trådløs veggbryter velger du Somfy RTS. RTS står for Radio Technology Somfy og vil si at motor har innebygd radiomottaler. Rekkevidde er 20m gjennom 2x armerte betongvegger. Motoren har ikke innebygd sender, som vil si at du ikke mottar informasjon fra systemet om posisjon, vindsensor, strømbrudd etc. dersom du på et senere tidspunkt anskaffer deg en Tahoma styringsboks (for å styre systemet via Tahoma app for mobil).
 
Datablad:
 

Etikett på ALtus 50:

Somfy Altus 50 RTS 10/17

Somfy IO: Fjerstyring med toveis kommunikasjon

Dersom du ønsker å styre ZIP Screen 126 med fjernkontroll/trådløs veggbryter og/eller via app/web velger du Somfy IO (interoperable). Motorene har da innebygd både radiomottaker og -sender. Rekkevidde som RTS. Fordelen med IO er nettopp at motor rapporterer tilbake når ønsket operasjon er utfør. Dersom du bruker vindsensor vil du også få beskjed om systemet ikke kan kjøres ned (ved vindstyrke over maksgrense på sensor). Du kan på et hvilket som helst tidspunkt gå inn på app eller web og se i hvilken posisjon systemene står. Ved strømbrudd får du tilbakemelding om at systemet er utilgjengelig.

Datablad:

Somfy Sunea Screen IO PDF