Drift under Korona-pandemien

Vi har skrevet denne siden for å opplyse alle om hvordan vi i Solskjerming AS forholder oss til Korona-viruset og forhåndsregler ifm. smittefare gitt av FHI, slik at du skal vite hvordan du forholder deg til oss ved eventuell prosjektering/befaring/vareutlevering m.m.

Driftsstatus

Vi har normal drift pr idag, men sitter på enkelt-kontorer og går ikke inn på hverandres kontorrom. Alle håndtak klores med jevne mellomrom utover ordinært renhold. Vi er en solid bedrift rent økonomisk og vi står støtt gjennom denne og evt. kommende turbulente perioder. Bl.a. er vi Trygg e-handel sertifisert, hvor ett av kriteriene er finansiell stabilitet - du kan se sertifiseringen her https://www.tryggehandel.no/butikker/solskjerming-as/. Har du spørsmål utover dette - kontakt oss.

Kunder som henter varer hos oss i denne perioden

I perioder med høyt smittetrykk og/eller påbud om avstand, munnbind etc. må alle vareutleveringer avtales på forhånd (69109888/post@solskjerming-as.no). Varene settes ut på parkeringsplassen til (evt. når) du kommer. Vi håper på forståelse for at vi i denne perioden holder kontorer og lagre stengt for andre enn våre ansatte.

Informasjon om befaring og montering i denne perioden

Vi er sjeldent på nært hold med våre kunder da de fleste som kjøper av oss monterer produktene selv. Om du ønsker hjelp med et større prosjekt og har derfor behov for å møte oss fysisk, gjelder alle nasjonale råd og påbud som er gitt. Prosjektbasert befaring/montering/serviceoppdrag på fritidseiendom som kunde eier, og som ikke er i samme bostedskommune som kunde bor, vil bli utsatt så lenge regel om hytteforbud er aktivt praktisert. Alle lokale restriksjoner vil blir respektert.

Leveringstid (oppdatert 03 februar 2022)

Etter en 2021-sesong med noen forsinkelser er vi tilbake til normale leveringstider (4-7 uker på utvendig solskjerming og 2-4 uker for innvendig solskjerming).

Vi opplevde i 2020 at Somfy tidvis hadde noe forsinkelse på noen utvalgte motormodeller. Alle bestillinger ble levert som avtalt, men noen forsinkelser forekom. Da Covid-19 fortsatt er en faktor, kan lignende forsinkelser forekomme.

Denne informasjonen vil oppdateres ved eventuelle endringer. Skulle ytterligere forsinkelser forekomme, vil kunder som er berørt bli varslet.


Vi retter oss etter myndighetens retningslinjer og våre egne skjerpede interne retningslinjer. Det er viktig for oss og alle som bor i Norge at aktiviteten fra næringslivet ikke avtar i denne perioden om det lar seg gjøre å drive med lav(este) risiko for smitte. Retningslinjene våre kan bli endret på kort varsel dersom myndighetene gjør endringer som vi må rette oss etter.