Somfy IO, RTS, WT, LT og LS

RTS står for Radio Technology Somfy. En RTS-motor kommer med integrert radiomottaker. Dette gjør at den kan styres vha. en RTS-fjernkontroll, -veggbryter, -sensor eller via Tahoma (som styrer både IO- og RTS-enheter).

En RTS-fjernkontroll eller -veggbryter kan kun kommunisere med andre RTS-enheter (motorer, strømbrytere etc), dvs. ikke med IO-enheter. Kommunikasjonen er enveis; fra kontroller til enhet. Dette vil si at fjernkontrollen ikke vet noe om status til RTS-enheten før eller etter at et signal er sendt (ingen tilbakemelding ved strømbrudd e.l.).

IO står for Interoperable. En IO-motor kommer med integrert radiomottaker og -sender. IO-enheter kan styres vha. andre IO-kontrollere (Situo 1, Situo 5, Easy Sun, Connexoon, Tahoma), ikke RTS-kontrollere. RTS- og IO-enheter kommuniserer ikke med hverandre. Hovedforskjellen på RTS og IO er nettopp radiosenderen i IO-motoren og dens evne til å rapportere status tilbake til styringsenheten etter at et signal er sendt til motor.

Både RTS- og IO-motorer skal kun kobles til vanlig 230V. Husk å fortelle elektrikker at motorledning ikke må kuttes kortere enn 30cm, da denne også fungerer som antenne for mottaker/sender.

RTS og IO tilkobling - koblingsskjema

Gevinsten med IO-motorer kommer først til syne idet du skaffer deg en nettbasert styringsenhet – Connexoon eller Tahoma. Nevnte “bokser” kobler du til vanlig 230V + WLAN. Deretter må du opprette en bruker på Somfy.no og knytte boksen din til din bruker (PIN-kode står på siden av boksen). Straks du har verifisert mailen og fått knyttet boksen til din bruker kan du legge til systemene ved å følge en lettforståelig wizard eller “guidet fremgangsmåte” på godt norsk. Merk at Connexoon har noen begrensninger ift. Tahoma: den kommuniserer kun med IO-motorer, aksepterer maks 2 sensorer, 4 scenarioer og 40 systemer. Tahoma kan kjøre opptil 100 systemer (RTS og IO) og i teorien settes opp med uendelig mange scenarioer/scensorer. Via web eller app vil Connexoon og Tahoma la deg se eksakt posisjon på alle IO-enheter.

Somfy LT og WT

Dersom du ønsker å styre en ZIP Screen eller terrassemarkise med en god gammeldags mekanisk bryter på vegg (dvs. kablet styring) må du ha en motor med mekanisk endestopp (LT) eller elektronisk endestopp, men uten radiomottaker (WT). Det samme gjelder hvis du ønsker å styre systemene vha. en 3.parts smarthusløsning som KNX eller xComfort. Motorledningene har da 4 ledere; jord, nøytral, opp og ned. Jord og nøytral kobles rett på motor, mens leder går via bryter og strømsetter enten opp eller ned på motoren.

LT og WT oppkobling koblingsskjema

Merk at WT (Wired Technology) motorer (med elektrisk endestopp) krever programmering vha. Somfy sin service kabel:

somfy servicekabel

Dersom du kun skal ha noen få solskjermingsprodukter på din bolig er RTS (Radio Technology Somfy) motorer og en fjernkontroll (eller trådløs(e) veggbryter(e)) enkelt og greit. Med RTS kan du enkelt også legge til sol/vindsensor(er), evt. på et senere tidspunkt, uten problemer. “Paring” av produkter og sensorer er veldig enkelt. Se vidoer under.

Kjekt å ha

Somfy programmmering IO

Set & GO programvare

Tahoma App (Google Play)

Tahoma App (App Store)


Kort introduksjon av ulike styringsenheter fra Somfy

Somfy programmering 101

Hvordan programmere øvre og nedre stoppgrense når motor er ny (NB: gjelder ikke Fixscreens)

Hvordan kopiere styring fra gammel til ny fjernkontroll, legge til et nytt system, og legge til solsensor

Hvordan resette en motor til fabrikkny (fjerne stoppgrenser og paring med andre styringsenheter).

Justering av nedre endestopp (RTS/IO) – slik at duken blir stram:

Tahoma

Somfy Tahoma boks
Somfy Tahoma boks

Somfy sin Tahoma boks ser ut som en liten router og trenger kun 230V + tilkobling til internett via en nettverkskabel, så er den oppe og går. For å få en Tahoma boks på nett må du registrere en bruker på Somfy.no, deretter registrere boksen (via pin-koden på siden av boksen) før du kan gå inn i “Min Tahoma”. Login på din Tahoma skjer mao. (kun) via Somfy.no. Mobil appen kobler seg også på Tahomaboksen via Somfy.no (via https). Merk at Tahomaboksen kjører lokalt selv om nettet er nede, men du får ikke logget inn og gjort endringer/overstyrt oppsettet. Mister boksen derimot strøm vil all automatikk (unntatt signaler fra vindsensorer) stoppe opp. Vi anbefaler alltid våre kunder å ha en fjernkontroll/veggbrytere i tillegg til Tahoma boksen.

En ny Tahoma boks har ingen informasjon om produktene i huset ditt. Disse må du legge inn manuelt. Dette gjør du enkelt via en wizard og sammen med fjernkontrollene du har fått sammen med produktene. “Parringen” er helt lik måten du parrer RTS enheter med fjernkontrollere/sensorer.

Idet Tahoma boksen har alle systemene i huset, inkl. sensorer, kan du legge inn tidsstyring gjennom uka, scenarioer basert på input fra sensorer eller tid på døgnet og manuelt styre alle enhetene via f.eks. mobilen. Noen skjermbilder fra web og mobil sees under.

Skjermbilde fra Somfy Tahoma, innlogget via web

Skjermbilde fra Somfy Tahoma, innlogget via web. Fra “toppnivået” kan du gå rett på styring av enkeltsystemer eller grupper.

Mitt Hus i Tahoma

Mitt Hus i Tahoma. Dette må du “bygge” selv mtp. systemer pr rom og etasje.

Oppsett av scenarioer i Tahoma

Et scenario er kun en lagret posisjon av et eller flere systemer. Vil du f.eks. ha ned alt av screens på sørveggen legger du inn dette som et scenario.

Sol- og temperatursensorer oppsettet i Tahoma

Her sees solsensor og temperatursensor under “mitt periferiutstyr”. Ved å klikke seg inn på disse kan du legge til scenarioer som skal slå til ved kriterier som du bestemmer.

Solsensor-automatikk oppsettet i Tahoma

Setting av terskelverdi ifm. automatisk styring av persienner ved en gitt lysstyrke. Et kryss ved brevet, så får du en epost når scenarioet slår inn.

Skjermbilde fra mobil app

Skjermbilde fra mobil app