Informasjonskapsler: Ved å bruke nettstedet vårt godtar du følgende vilkår: Personvernpolicy.

Ok!

Tips ifm. oppmåling til screens

Her er noen tips til fastsetting av produksjonsmål og oppmåling dersom du ønsker å måle og montere screens selv.


Eksempel

Vindu med toppsving:

vinduet


1) Kartlegg anleggsflaten

Anleggsflaten må være plan. Dersom den ikke er det anbefaler vi å fore ut hvor nødvendig, alternativt innfesting ved hjelp av braketter (pristillegg).

Tilgjengelig anleggsflate i dette tilfellet er som følger:

plan-anleggsflate


2) Kartlegg tilgjengelig plass til kassett

For å kartlegge dette må du kjenne til størrelsen på kassetten.

Før bestilling/montering bør du vite svarene på disse spørsmålene:

– Vil vinduet la seg åpne etter at systemet er montert?

– Vil systemet sees innenfra når du ser ut? (spesielt når bunnprofilen er kjørt helt opp/ligger under kassetten)

Merk at stagene på hver side av vinduet slår ut idet vinduet åpnes. Kommer noe i veien her vil vinduet ikke la seg åpne etter montering:


viktig-6

Dersom du har sidehengslede vinduer må hele vindusrammen gå klar av bunnprofilen når denne er i øvre posisjon. Maks tilgjengelig plass til kassett blir da som følger:


viktig-7


3) Bestem plassering av sideskinner

Ønsker du å plassere de helt ut på sidene, midt på eller innerst på listverk rundt vinduene?

Eksempel på når sideskinnene er satt helt ut på sidene:


alternativ-1


Midt på:

alternativ-2


Innerst:

alternativ-3


Her er det ikke noe riktig eller galt, men argumenter for og imot:

Ytterst: god innfesting mot stenderverk bak list og panel, men vinduet ser større ut når screenen er nede da duken er bredere enn glasset på baksiden.

Midt på: gjør mindre skjevheter i listverk mindre fremtredende, men sideskinnene kan komme i fare for å bli festet kun til selve listverket. Listverket er oftest festet med spiker for å holde sin egenvekt. Vurder å evt. forsterke innfesting av listverk med skruer (mot karm/stenderverk). Dette gjelder spesielt hvis systemet kun henger på sideskinnene (selvbærende system). ZIP Screens fra Selt er selvbærende, mens i tillegg kassett hos Renson også skrues fast.

Innerst: god innfesting mot karm bak list og størrelse på vindu/glass forblir uendret når screenen er nede. Må se til at ikke sideskinnene kommer i veien for vinduet (eller stagene på sidene hvis toppsving) ifm. åpning av vinduene.


4) Mål ønsket bredde

Mål på 3 steder; nederst, midt på og øverst. Hvis listene ikke er helt loddrette (noe sideskinnene må være) anbefaler vi å legge sideskinnene ut til det smalest/minste breddemålet. Da får sideskinnene full støtte over hele anleggsflaten. Dersom du ikke ønsker å ha sideskinnene helt ut reduseres bredden tilsvarende.

Viktig: du må kjenne til bredden på sideskinnene for å avgjøre minste mulige bredde, som da er lik avstanden fra innerside av list på hver side + 2x bredde av sidekinne.


bredde


4) Mål høyde

Mål på begge sider og bestill på minstemålet. Sjekk gjerne på midten også – gjelder spesielt ved montering i nisje.


hoyde


5) Side for motor

Til slutt husk å indikere side for motor – sett utenfra mot vegg.

Eksempel på motorside høyre:


ZIP Screens i RAL9010 med Polyscren 550 Ash duk.