Motorer til smarthus

Stadig flere velger å integrere smarthus-løsninger som KNX, Z-Wave eller Xcomfort når de bygger bolig. Naturlig nok ønsker man da også at flest mulig av husets «komponenter» er kompatible med og lar seg styre via smarthus-løsningen.

Vi i Solskjerming As ser en klar oppgang i spørsmål og henvendelser rundt dette med smarthus og styring.
Under følger derfor en enkel innføring i hvordan du velger riktig motor dersom du vil styre solskjerming med f.eks. Z-Wave eller KNX, og hvorfor.
Ved styring med fjernkontroll mottar motoren kommandoer trådløst gjennom radiosignaler slik at all styring og evt. programmering foregår på denne måten. Når styringen gjøres via smarthus går alle kommandoer gjennom strømkabelen til motoren. Denne motoren er på mange måter en enklere motor enn de som styres med fjernkontroll, derfor er den også noe rimeligere. Enkelt forklart kommer disse motorene med en ekstra leder i strømkabelen. Standard er blå+brun (og jord hvis motoren ikke er dobbeltisolert). Motorene beregnet for smarthus kommer i tillegg med en svart leder i motorkabelen.
Brun og svart leder er aldri er strømsatt samtidig. Når den ene srømsettes går motoren i en retning, f.eks. opp, mens når den andre strømsettes dreier motoren i motsatt retning, f.eks. ned.
Dette styres via et rele/persienneaktuator, som leveres av leverandøren av smarthusløsningen. Se tegning under for nærmere forklaring.

smarthus motor zipscreen

Vi sier at disse motorene har kablet signalstyring, da all styring skjer via kabelen. Vi skiller på to hovedgrupper, motor med mekanisk endestopp og WT-(Wired tchnology) motorer.
Motorene med mekanisk endestopp har enten sett-skruer eller trykk-knapper for justering og fastsetting av øvre og nedre grense/ende-posisjon. Se bilder under.

zipscreen, motor, smarthus

WT-motorene programmeres og justeres med en håndholdt kontrollenhet som kobles direkte på motorkabelen. Fordelen med denne motoren er hovedsakelig at ved behov for justering etter montering, er det i mange tilfeller lettere å koble seg direkte på kabelen (der denne f.eks. er trukket i trekkerør til koblingsboks inne i huset), enn å gjøre justeringen direkte på motoren. Typisk er dette steder høyt over bakkeplan der det kan være vanskelig å komme til i ettertid.
Er det enkel tilgang via bakkeplan eller gardintrapp, er det vel så greit å gjøre dette i ettertid direkte på motoren.
Håper dette gjør deg litt klokere mtp. valg av motor når det kommer til smarthus og solskjerming. Har du spørsmål du ikke finner svaret på her?
Kontakt oss gjerne på tlf. 69 10 98 88 eller post@solskjerming-as.no.