Utsyn Serge 600 (5%OF) Charcoal | Charcoal glassfiberduk fra Copaco

Produktkatalog, alle Serge 600 (5% åpningsfaktor) screenduker fra Coapco her

Teknisk info Charcoal | Charcoal her

Beskrivelse av vedlikehold her

Garantisertifikat her
Årsaken til navnet Serge 600 er at duken veier 600g/kvm. Denne duken var "tidlig" ute, og navnet satt pga. tetthet/vekt. Siden den gang har det kommet flere duker med noen lunde samme tetthet/vekt. Av den grunn har produsent forlatt tidligere navngivning og gått over til å beskrive åpningsfaktor som del av navn på duk (f.eks. Serge 1%). Kun til info for den som ikke forstår seg på likhet/forskjell på Serge 600 og Serge 1%. Her er altså forskjellen at veven er tettere på 1% duken, enn på Serge 600 duken (som har åpningsfaktor 5%).